Bij De Therapeut

Een goede therapeut heeft een groot reflectievermogen, interesse, empathie, een analytisch vermogen en durf.  


Reflectie gaat over zelfkennis. Interesse kun je omschrijven als nieuwsgierigheid naar het innerlijk leven en empathie komt vooral neer op je kunnen verplaatsen in het gevoel en de beleving van de ander. Analytisch vermogen is het talent om patronen te zien en durf is het lef om deze patronen te benoemen, onder ogen te zien en hiermee constructief aan de slag te gaan.

Samenwerking is heel belangrijk. Casusbesprekingen houden me alert zodoende iedereen met de blijvende en gepaste zorg te kunnen begeleiden. De regie van jouw therapie blijft steeds in jouw handen.


Als jouw therapeut fungeer ik als jouw copiloot.  

Philippe Van RaemdonckFamilie gaat een leven mee en is de krachtigste maar ook de meest kwetsbare band die we kennen. Elk van ons maakt er deel van uit en dit tegen elke prijs. Als contextueel systeemtherapeut besteed ik hieraan bijzonder aandacht.

Het kan gebeuren dat je doorheen je familiegeschiedenis, onbewust of ongewild, onrecht aangedaan wordt en we dit onrecht vervolgens doorgeven aan anderen. Maar, het kan ook zijn dat je de ander spaart en daardoor jezelf tekort doet. Beide zijn een grote last. Soms raak je daardoor de weg kwijt en dreig je jezelf te verliezen.

Onbewust aangeleerde schema’s kunnen je op een bepaald moment saboteren op relationeel en/of seksueel vlak. Dankzij mijn opleidingen en uitgebreide werkervaring heb ik kunnen zien dat destructieve patronen omkeerbaar zijn. Dit biedt perspectief en hoop.

"Een goede therapeut heeft een groot reflectievermogen, interesse,

empathie, een analytisch vermogen en durf."

Aanbod


individueel of als koppelDankzij mijn opleiding, specialisaties en werkervaringen geniet ik een grondige kennis

van verschillende thema’s waarvoor je in de praktijk terecht kan.