Groepspraktijk Bij De Therapeut

Een goede therapeut heeft een groot reflectievermogen, interesse, empathie, een analytisch vermogen en durf. 


Reflectie gaat over zelfkennis. Interesse kun je omschrijven als nieuwsgierigheid naar het innerlijk leven en empathie komt vooral neer op je kunnen verplaatsen in het gevoel van de ander. Analytisch vermogen is het talent om patronen te zien en durf is het lef om deze patronen te benoemen, onder ogen te zien en hiermee constructief aan de slag te gaan.

We vinden samenwerking heel belangrijk. Casusbesprekingen houden ons alert zodoende iedereen met de blijvende en gepaste zorg te kunnen begeleiden. Parallelle begeleidingen zijn mogelijk indien aangewezen. De regie van jouw therapie blijft steeds in jouw handen. Wij als therapeut fungeren als jouw copiloot.  

Team

Philippe Van Raemdonck

coördinator


Familie gaat een leven mee en is de krachtigste maar ook de meest kwetsbare band die we kennen. Elk van ons maakt er deel van uit en dit tegen elke prijs. Als contextueel systeemtherapeut besteed ik hieraan bijzonder aandacht.

Het kan gebeuren dat je doorheen je familiegeschiedenis, onbewust of ongewild, onrecht aangedaan wordt en we dit onrecht vervolgens doorgeven aan anderen. Maar, het kan ook zijn dat je de ander spaart en daardoor jezelf tekort doet. Beide zijn een grote last. Soms raak je daardoor de weg kwijt en dreig je jezelf te verliezen.

Onbewust aangeleerde schema’s kunnen je op een bepaald moment saboteren op relationeel en/of seksueel vlak. Dankzij mijn opleidingen en uitgebreide werkervaring heb ik kunnen zien dat destructieve patronen omkeerbaar zijn. Dit biedt perspectief en hoop.

Marie LambertHet menselijke lichaam vond ik reeds als kind al een fascinerend gegeven. Ik koos met veel passie voor de opleiding geneeskunde, om beter te kunnen begrijpen hoe onze organen, met hun verschillende functies, samenwerken tot een mooi geheel in ons lichaam.

Na deze opleiding, koos ik voor de master huisartsgeneeskunde aan de Universiteit Gent, omdat het nauwe contact met patiënten en de afwisseling me sterk aansprak. In mijn consultaties als huisarts werd ik vaak geraakt door de manier waarop mensen met bepaalde aandoeningen wisten om te gaan. Daardoor werd ik steeds meer geboeid door wat ons drijft in het leven, hoe we naar de werkelijkheid kijken en hoe we als individu deze werkelijkheid begrijpen en beleven.


Marine NoclainWij mensen leven niet in een vacuüm. We worden steeds beïnvloed door de maatschappij, onze familie, partner, vrienden, collega’s en oefenen zelf ook een invloed uit op anderen. De sociale omgevingen waarin je je bevindt kunnen een grote impact hebben op je welzijn. Ik geloof dat de kwaliteit van ons leven voor een heel groot stuk afhangt van de kwaliteit van onze relaties. Vanuit deze insteek specialiseer ik me tot relatie-, gezins- en systeempsychotherapeut.


Doorheen ons leven lopen we soms kleine en grotere (hechtings)kwetsuren op. Deze uiten zich in ons denken, handelen (vb. pleasen, anderen wegduwen of je net heel hard vastklampen) en voelen (vb. eenzaamheid, verdriet, teleurstelling, boosheid,..). Weet dat inzicht in jouw hechtingsstijl en -dynamieken helderheid kan brengen en dat je hieruit kan geraken.

Een goede therapeut heeft een groot reflectievermogen, interesse,

empathie, een analytisch vermogen en durf.

Ons aanbod


individueel of als koppelDankzij onze opleiding, specialisaties en werkervaringen hebben we een grondige kennis

van verschillende thema’s waarvoor je bij ons in de praktijk terecht kan.