Dr. Marie Lambert

"Nothing in nature blooms all year. Be patient with yourself."


- Dr. Marie Lambert

Het menselijke lichaam vond ik reeds als kind al een fascinerend gegeven. Ik koos met veel passie voor de opleiding geneeskunde, om beter te kunnen begrijpen hoe onze organen, met hun verschillende functies, samenwerken tot een mooi geheel in ons lichaam. Na deze opleiding, koos ik voor de master huisartsgeneeskunde aan de Universiteit Gent, omdat het nauwe contact met patiënten en de afwisseling me sterk aansprak.


In mijn consultaties als huisarts werd ik vaak geraakt door de manier waarop mensen met bepaalde aandoeningen wisten om te gaan. Daardoor werd ik steeds meer geboeid door wat ons drijft in het leven, hoe we naar de werkelijkheid kijken en hoe we als individu deze werkelijkheid begrijpen en beleven.


Daarnaast verdiepte ik me meer en meer in de wisselwerking tussen lichaam en geest via bijkomende opleidingen.

Opleiding


Al snel werd ik ook geïntrigeerd door de invloed van seksualiteit op ons algemeen welzijn. Seksualiteit, in alle mogelijke facetten, en de beleving hiervan neemt een belangrijke plaats in in het leven van mensen. Toch merken we op dat de plaatsen waar we vrij over onze seksualteit kunnen en durven spreken jammer genoeg nog te beperkt blijven. Hier enige verandering in brengen, sprak me aan.

Om me verder te onderbouwen in het vakgebied van de seksuologie, volgde ik een bijkomende opleiding tot seksuoloog aan de UGent. Ik kon vaststellen dat bepaalde gedachten, waarvan ik aanvankelijk dacht dat ik hier alleen in stond, reeds door verschillende wetenschappers onderzocht waren en haarfijn uitgelegd werden.

Met mijn opleidingen als handvaten wil ik een ruimte creëren waarin je met vertrouwen in dialoog kan gaan over waar je mee vast loopt, wat je bezig houdt, waarvoor je je schaamt of waaraan je twijfelt of simpelweg waar je meer duidelijkheid over zou willen krijgen.

 

Voel je welkom.

Dr. Marie Lambert